Stirlingův motor - funkční modely Funkční modely teplovzdušných motorů
Tažením myší můžete zobrazený model otáčet
Video : spustit video
Označení modelu: B-01
Popis:

Jedná se o funkční model Stirlingova motoru typu beta, s vodorovně umístěnými souosými válci. Pístnice přehaněče těsně prochází pracovním pístem, což přináší určité konstrukční potíže, neboť je nutno zajistit hladký a současně téměř vzduchotěsný průchod.

Válec pracovního pístu je skleněný, píst je z grafitu o průměru 15mm. Válec přehaněče i samotný přehaneč jsou ze skla. Průměr přehaněče je 19mm. Zdvih pracovního pístu i přehaněče je 20mm. Přehaněč a pracovní píst jsou propojeny prostřednictvím pístnic a ojnice s klikou na ose setrvačníku. Klikové čepy jsou z důvodu dosažené fázového posunu vzájemně potočeny o 90°. Ojniční oka na straně kliky jsou opatřeny miniaturními valivými ložisky. Souosost válců a jejich přímé propojení přináší menší mrtný objem uvnitř motoru a kompaktnější stavbu modelu. Z hlediska stavby modelu je určitou komplikací hmotnost přehaněče na douhé pístnici, proto je uvnitř tělesa modelu vytvořeno pomocné kluzné ložisko pro pístnici přehaněče , když druhé ložisko je tvořeno průchodem v pracovním pístu .


© Ing.Josef Hoffmann 2014-2017