Stirlingův motor - funkční modely Funkční modely teplovzdušných motorů
Tažením myší můžete zobrazený model otáčet
Video : spustit video
Označení modelu: B-02
Popis:

Jedná se o funkční model Stirlingova motoru typu beta, s vodorovně umístěnými souosými válci. Pístnice přehaněče prochází pracovním pístem.

Válec pracovního pístu, válec přehaněče i samotný přehaneč jsou ze skla. Průměr přehaněče je 19mm, průměr pracovního pístu 15mm. Zdvih pracovního pístu i přehaněče je 20mm.

Oproti modelu B-01 je skleněný pracovní válec zasazen až těsně k úvrati přehaněče, mrtvý objem uvnitř motoru je tak dále proti modelu B-01 zmenšen. Zmenšila se také délka pístnice přehaněče, a jeho maximální vyložení vůči ložisku v pracovnímu pístu.

Oproti modelu B-01, kdy je pracovní píst spojen ojnicí přímo s klikou, má pracovní píst tohoto modelu dvě pístnice spojené kotvou. Kotva je propojena dvěma ojnicemi s dvojicí pomocných klik. Konstrukce s pomocnými hřídeli, táhly, pomocnými klikami a kloubovými spoji je vizuálně zajímavá. Přinesla však zvýšení pracnosti výroby modelu a počtu pohyblivých prvků (10 kloubových spojů, 4 kluzná ložiska s radiálním pohybem, dvě valivá ložiska, jedno kluzné vedení), což vede k větším ztrátám výkonu oproti modelu B-01. Model je plně rozebíratelný, v konstrukci není použito žádné lepení nebo pájení. .


© Ing.Josef Hoffmann 2014-2017