Stirlingův motor - funkční modely Funkční modely teplovzdušných motorů
Tažením myší můžete zobrazený model otáčet
Video : spustit video
Označení modelu: KV-01
Popis:

Jedná se o model Stirlingova motoru typu gama, s vodorovnou osou přehaněče a svislou osou pracovního pístu. Válec pracovního pístu, válec přehaněče i samotný přehaneč jsou skleněné, píst je z grafitu o průměru 9.5mm. Průměr přehaněče je 22mm. Zdvih pracovního pístu i přehaněče je 16mm. Přehaněč a pracovní píst jsou propojeny prostřednictvím klik upevněných na společné kývající se ose. Fázový posuv 90° mezi přehaněčem a pracovním pístem je zajištěn kolmou polohou jejich os vůči sobě.

Setrvačník a klika pracovního válce jsou umístěny na společné ose. Neobvyklým konstrukčním prvkem je použití protizávaží na pístnici přehanče. Skleněný přehaněč je relatvně těžký a v přední úvrati tak dochází k určitému příčení pístnice průchodce válce přehaněče. Umístěním protizávaží sice dojde ke zvýšení setrvačných sil ve vodorovném směru a zvýšení hmotnosti soustavy přehaněč-pístnice, ale značně se značně omezí tření v průchodce při pohybu přehaněče v blízkosti jeho přední úvrati.

U setrvačníku jsou použita miniaturní valivá ložiska. Ostatní pohyblivá spojení jsou kluzná mosaz/ocel. Průchodka pístnice přehaněče je grafitová.

U tohoto modelu je specifiky konstrukován setrvačník, které je tvořen čtyřmi rameny, z nichž dvě jsou lopatky, přihánějící chladící vzduch k chladiči na studené části válce přehaněče. Na ose, spojující setrvačník s klikou pracovního pístu, je umístěno mosazné uzubené kolo, odkazující na Steampunk.


© Ing.Josef Hoffmann 2014-2017