Stirlingův motor - funkční modely Funkční modely teplovzdušných motorů
Tažením myší můžete zobrazený model otáčet
Video : spustit video
Označení modelu: KV-02
Popis:

Jedná se o model Stirlingova motoru typu gama, s kolmými válci. Válec přehaněče, přehaněč a válec pracovního pístu jsou ze skla. Pracovní píst je z grafitu o průměru 15mm, průměr přehaněče je 19mm. Zdvih pracovního pístu i přehaněče je 20mm. Setrvačník má průměr 90mm. Model je méně obvyklý v tom, že ojnice přehaněče i pracovního válce jsou uchyceny společně na jednom čepu, fázový posun mezi pracovním pístem a přehaněčem je zajištěn polohou válců. Propojení mezi ojnicí pracovního pístu a klikou je provdeno pomocí rovnoramenného vahadla a táhla.

Model se vyznačuje tím, že má rychlý rozběh a spolehlivý chod. Je to dáno krátkým propojením válce přehaněče a válce pracovního pístu, které omezuje mrtvý vnitřní objem. Na tomto modelu bylo jako průchodka pístnice přehaněče použito teflonové kluzné pouzdro.


© Ing.Josef Hoffmann 2014-2017