Stirlingův motor - funkční modely Funkční modely teplovzdušných motorů
Tažením myší můžete zobrazený model otáčet
Video : spustit video
Označení modelu: MAN-01
Popis:

Jedná se o funkční model teplovzdušného motoru, který však není motorem Stirlingovým. Jde o motor s Manson-Guise termodynamickým cyklem, označovaným jako Mansnův motor, někdy jako Rupp motor.
Na první pohled si je Stirlingův a Mansnův motor podobný, funkční rozdíl ve je však zásadní. Na rozdíl od Stirlingova motoru, kdy je pracovní plyn uvnitř motoru hermeticky uzavřen, dochází u cyklu Manson-Guise k periodickému otvírání/uzavírání vnitřího prostoru motoru a výměně pracovního plynu s vnějším prostředím.

Model vychází z konstrukce, kterou si nechal patentovat v roce 1999 Michael Ruppel z německého Mnichova. Pracovní píst i přehaněč zde tvoří jeden celek.
Otvírání pracovního prostoru v horní a dolní úvrati je zajištěno prostřenictvím štěrbin a kanálů. Motor se snadno rozbíhá, a na rozdíl od Stirlingova motoru, může běžet v obou směrech otáčení. Výměna vzduchu při otevření kanálu způsobuje charakteristický zvuk podobný zvuku při rychlém vytažení zátky z láhve ... hlasitost však není tak velká.

Pístnice přehaněče je současně pracovním pístem, je dutá, a skrz ní probíhá i výměna vzduchu. Válec pracovního pístu-pístnice je skleněný, pístnice je mosazná. Válec přehaněče i samotný přehaneč jsou ze skla. Průměr přehaněče je 20mm. Zdvih přehaněče je 20mm. Pístnice je připojena k setrvačníku klikou s kluznými ložisky. Setrvačník je uložen ve valivých ložiskách. Přestože má model méně pohyblivých částí než model Stirlingova motoru, je jeho vyroba náročnější.


© Ing.Josef Hoffmann 2014-2017