Stirlingův motor - funkční modely Funkční modely teplovzdušných motorů
Tažením myší můžete zobrazený model otáčet
Video : spustit video
Označení modelu: SV-02
Popis:

Jedná se o model Stirlingova motoru typu gama, se svisle umístěnými válci. Válec pracovního pístu je skleněný, píst je z grafitu o průměru 15mm. Válec přehaněče i samotný přehaneč jsou ze skla. Průměr přehaněče je 22mm. Zdvih pracovního pístu i přehaněče je 20mm. Přehaněč a pracovní píst jsou propojeny prostřednictvím ojnic se setrvačníkem. Tato konstrukce je jednodušší než při použití vahadel, přináší však zvětšení stavební výšky motoru.

U setrvačníku a ojničních ok na straně setrvačníku jsou použita miniaturní valivá ložiska. Ostatní pohyblivá spojení jsou kluzná dural/ocel. Průchodka táhla přehaněče je mosazná.

Na modelu je demonstrovávna regulace otáček bržděním setrvačníku Foucaultovými vířivými proudy, které se indukují ve věnci rotujícího setrvačníku v důsledku jeho pohybu v relativně silném magnetickém poli.

Přibližováním a vzdalováním magnetu od věnce setrvačníku se mění velikost brzdné síly působící mezi magnetem a věncem setrvačníku. Vzdálenost magnetu od věnce setrvačníku lze měnit prostřednictvím šroubu, což umožňuje jemnou regulaci otáček. Nevýhodou tohoto způsobu regulace otáček je možné přetěžování motoru, kdy v jeho uzavřeném vnitřním objemu narůstá teplota i tlak, neboť se při nezměněném přívodu tepla do systému se zmenšuje odváděný výkon. Tento model je modifikací modelu SV-01, u které byla snížena výška a provedeny drobné konstrukční úpravy.


© Ing.Josef Hoffmann 2014-2017